125 lecie Koła ŚpiewaczegoCecylia w Kobylinie 1892 -2017
Pieśni ! uśmiechem życia bądź
gromką pobudką bądź dla dusz,
w niemocne serca skrzydłem trąć
i dobru, pięknu, prawdziwie służ.

Wzmagająca się z roku na rok walka gospodarczo - kulturalna (kulturkampf) i represje władz pruskich w stosunku do usiłujących krzewić kulturę polską wywołały w społeczeństwie ruch samoobrony. Niebagatelną rolę w podtrzymywaniu polskiego ducha i świadomości narodowej spełniły Koła i zrzeszenia śpiewacze, których dynamiczny rozwój w wielu miastach Wielkopolski nastąpił w latach 1880 – 1890.

W świetle zachowanych źródeł Koło Śpiewackie w Kobylinie, tak początkowo brzmiała jego nazwa – zostało założone dnia 17 października 1892 roku. Założycielami byli miejscowi patrioci,  którym przewodniczył ks. Ignacy Dandelski. Od zarania swojego powstania Koło Śpiewackie stało się bogatym źródłem ducha narodu. Od zarania swojego powstania Koło Śpiewackie stało się bogatym źródłem ducha narodowego. Pierwszy występ nastąpił już 8 stycznia 1893 roku. W tym samym roku kobylińskie Koło wstąpiło do powstałego rok wcześniej z inicjatywy mec. Czesława Czypickiego z Koźmina Związku Kół Śpiewaczych w Wielkopolsce.
Od 1896 roku Koło Śpiewackie uczestniczy co roku w zjazdach organizowanych przez Związek Kół Śpiewaczych, zdobywając czołowe miejsca. W 1901 roku na zjeździe w Krotoszynie Koło Śpiewackie zdobyło I nagrodę. Następną nagrodę Koło zdobyło w Odolanowie 18 marca 1903 roku, zajmując I miejsce. W okresie do I wojny światowej działalność jest bardzo prężna. Zaraz po odzyskaniu wolności i oswobodzenia miasta z pruskiej niewoli w dniu 4 stycznia 1919 roku następuje wznowienie działalności. Nowa sytuacja w wolnej ojczyźnie stworzyła Kołu Śpiewaczemu szersze pole działania nie skrępowane żadnymi zakazami. Pod koniec lat 20-tych Koło Śpiewackie przyjęło nazwę patronki muzyki Kościelnej „Cecylia”. Od tej pory dzień 22 listopada jest świętem zespołu. Wybuch II wojny światowej brutalnie przerwał działalność Koła Śpiewackiego.


Natychmiast po wypędzeniu hitlerowskich okupantów w styczniu 1945 roku Koło Śpiewacze wznowiło swoją działalność. W dalszych latach Koło działało prężnie, liczebność członków była bardzo duża, w tym było wiele młodzieży. Lecz znów, podobnie jak w czasach zaborów, państwowej cenzurze poddany został repertuar narzucony przez ówczesne władze. Prezesem został wybrany Gracjan Szczawik a dyrygentem Franciszek Pieprzyk. Zespół należy do Wielkopolskiego Związku Śpiewackiego i uczestniczy we wszystkich zjazdach i przeglądach jak również w uroczystościach u zaprzyjaźnionych chórów. Obchodzi uroczyście swoje rocznice. W roku 1967 prezesem został Jan Dwojak a dyrygentem Władysław Kwieciński. W tym czasie Koło liczyło 48 członków. Następnym prezesem od 1969 roku został Wacław Różyński a dyrygentem Jan Wabiński. Pod koniec lat 70 – tych z braku funduszy nastąpiła krótka stagnacja. W roku 1985 zmarł prezes Wacław Różyński a Koło Śpiewacze się zmobilizowało i rozpoczęło normalną działalność. Przez rok prezesem był Jan Dwojak lecz ze względu na stan zdrowia zrezygnował i został prezesem honorowym. W 1986 roku na prezesa wybrano Mieczysława Balcerka, który pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego. Największa uroczystość odbyła się na 100 – lecie Koła, kiedy zaproszono 15 zespołów z okręgu leszczyńskiego i krotoszyńskiego. Od tej pory zespół co 5 lat  obchodzi następne rocznice.
Aktualnie zespół uczestniczy we wszystkich uroczystościach świeckich, kościelnych, jak również w przeglądach i uroczystościach rocznicowych. Prezesem od 32 lat jest Mieczysław Balcerek a dyrygentem od 22 lat jest Ireneusz Noelle. Zespół obecnie liczy 23 członków.