125 latKoła Śpiewaczego "Cecylia" w Kobylinie
Uroczystość jubileuszowa odbyła się w dniu 11 listopada 2017r.  To nie przypadek, że spotykanie miało miejsce 11 listopada – w Święto Niepodległości, które było ważne i jest ważne dla nas Polaków. Wiele Naszych chórów, kół śpiewaczych w Wielkopolsce odegrało dużą rolę w walce o polskość, krzewiąc pieśń w języku ojczystym.

Na zaproszenie organizatorów przybyli liczni goście wśród których byli: Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński z małżonką, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kobylinie Tadeusz Dżygała z małżonką, Przewodniczący Rady Osiedla Zdzisław Górski z małżonką, przedstawiciele Zarządu Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie: Andrzej Sobański i Janusz Czaja, Dyrektor BS Krotoszyn Jan Pluta, Gwardian Klasztoru OO Franciszkanów w Kobylinie Ksawery Majewski, Proboszcz Parafii w Kobylinie Janusz Giera, zaproszone Chóry im. Czesława Czypickiego z Koźmina, Koło Śpiewacze Harmonia ze Zdun, Koło Śpiewacze Cecylia z Sulmierzyc oraz delegacje Chóru Jutrzenka z Borku, Chóru z Odolanowa, Orkiestry Dętej z Kobylina, Związku Emerytów i Rencistów z Kobylina.


W trakcie uroczystości srebrne Honorowe Odznaki PZCHiO otrzymali: Hanna Rejek, Janina Ratajczak, Stefania Swendracka, Danuta Jaźwiec, Danuta Bednarz, Barbara Trynka, Maria Balcerek, Danuta Polańska, Piotr Kobierski, Rajmud Bernard, Bogusław Frąckowiak. Złotą Honorową Odznakę otrzymał Ireneusz Noelle. Złote Honorowe Odznaki z Laurem otrzymali: Mieczysław Balcerek, Edward Wojciechowski i Halina Frąckowiak. Pamiątkowe dyplomy otrzymali: Aniela Polna, Krystyna Grzybek, Janina Szyrner, Marta Robakowska, Zdzisław Walczak, Grzegorz Kobierski. Następnie zaproszeni goście i zaproszone chóry i delegacje złożyli życzenia jubilatce, sto lat zaśpiewano w języku polskim jak i po łacinie (plurimos annos, plurimos!). W części artystycznej wystąpił chór jubilatki i Młodzi Duchem. Gratulacje dla organizatorów  za wspaniale przygotowaną, uroczystość - tak trzymać i życzymy kolejnych jubileuszy.