Stadion w Kobylinie prace na trybunach
24 listopada br. rozpoczęły się prace na trybunach stadionu w Kobylinie. Prace polegają na wykonaniu uszczelnień dylatacyjnych masą poliuretanową z PCI Elriton 100. Wykonawcą robót jest Zakład Budowlany „Jan-Bud” Janusz Piskorski Zalesie Wielkie 62, 63-740 Kobylin.