Program Umiem pływać
We wrześniu Szkoła Podstawowa w Kobylinie przystąpiła do programu „Umiem pływać” organizowanego przez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu. Projekt ten zakładał naukę pływania dla uczniów klas I-III pod kierunkiem instruktora, w ramach zajęć pozalekcyjnych. Opiekę nad dziećmi podczas dojazdów na pływalnię w Krotoszynie sprawowali nauczyciele
 w formie wolontariatu. Program „Umiem pływać” sfinansowany został ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Gminy Kobylin.

Z naszej gminy w projekcie udział wzięło 45 dzieci ze szkół z Kuklinowa, Zalesia Wielkiego i z Kobylina. Z naszej szkoły w projekcie uczestniczyło 25 uczniów z klas trzecich. Nauka pływania rozpoczęła się 26. września, a zakończyła 28. Listopada 2017 r.

W programie wzięły udział dzieci, które nie umiały pływać. Pod czujnym okiem instruktorów uczniowie mieli możliwość oswojenia się z wodą i nauczenia się pływania różnymi technikami. W ostatnim dniu zorganizowano zawody w pływaniu, podczas których dzieci mogły wykazać się nabytymi umiejętnościami. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal.

Teresa Grobelna
Nauczyciel Zespołu SP i P-le w Kobyline