Zaproszenie
Kobylin, dnia 07 grudnia 2017r.

Zaproszenie


Na podstawie art.15. ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego, zapraszam chętnych spełniających wymogi zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych  w ramach otwartego  konkursu ofert .  Termin składania kandydatur upływa z dniem 14 grudnia 2018r.