Czy potrzebne są nam pieniądze?
Taki problem próbowali rozwiązać uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej w Kobylinie na warsztatach zorganizowanych przez opiekuna Szkolnej Kasy Oszczędności. Celem zajęć było pogłębienie wiedzy na temat pieniędzy i sposobów posługiwania się nimi, zdobycie nowych informacji o tym, jakie funkcje pełni pieniądz oraz jakie zachodzą związki pomiędzy pracą, a zarabianiem pieniędzy.

Uczniowie odpowiadali na pytania, rozwiązywali rebusy, krzyżówki, zadania matematyczne, projektowali własne monety i banknoty. Każda aktywność ucznia była nagradzana, a „zarobione” pieniądze można było wydać na zakupy w „sklepiku SKO”. Myślę, że wszyscy wiele skorzystali i dobrze się bawili.
W zajęciach uczestniczyli również honorowi goście: Pani dyrektor szkoły Mariola Wojciechowska oraz dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Kobylinie Mateusz Sójka.
Bardzo dziękuję za owocną współpracę z Bankiem Spółdzielczym, dzięki któremu został zaopatrzony „warsztatowy sklepik”.
Opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności
Teresa Grobelna