Jubileusze
W poniedziałek 11 grudnia w Kobylinie pary z 50, 60 i 65-letnim stażem małżeńskim, świętowały odpowiednio: złote, diamentowe i żelazne gody. Uroczystość odbyła się w Restauracji „Bajka”.
Burmistrz Kobylina – Tomasz Lesiński, w imieniu swoim oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej – Pana Tadeusza Dżygały i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Pani Żanety Golinskiej, złożył Dostojnym Jubilatom życzenia i wyrazy uznania.

„Celebrowanie złotych, diamentowych i żelaznych godów, to święto nie tylko zgodnych małżonków, ale także ich rodzin i przyjaciół.
Minęło 50, 60 i 65 lat od chwili, kiedy połączyliście swój los. Mimo wielu jego przeciwności, przyrzeczenia dotrzymaliście. Możliwe to było tylko dlatego, że darzyliście się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem. Państwa obecność tu dowodzi, że dochowaliście przysięgi małżeńskiej, wbrew wszystkim przeciwnościom, bo przecież miłość jest dawaniem a nie braniem, budowaniem a nie niszczeniem, zaufaniem – nigdy zwodzeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem wspólnie każdego smutku i każdej radości.
Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście Państwo w ciągu całego życia. Jak mówił Święty Jan Paweł II "Musicie być silni Miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą Miłością, która nigdy nie zawiedzie".”
Następnie, z rąk Burmistrza Kobylina, pary świętujące 50-lecie pożycia małżeńskiego otrzymały, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Dla wielu osób była to bardzo wzruszająca chwila.
Wszystkim Jubilatom, oprócz medali, wręczone zostały życzenia i kwiaty.
Tegorocznymi Jubilatami świętującymi 50-lecie pożycia małżeńskiego są Państwo:
Maria i Mieczysław Balcerek
Czesława i Bolesław Bernadek
Maria i Stefan Demaj
Łucja i Eugeniusz Dzieliccy
Stanisława i Hieronim Garbarek
Łucja i Władysław Grybczyńscy
Maria i Stefan Grzemscy
Helena i Zygmunt Hechmann
Mirosława i Stanisław Jamrozik
Zofia i Stanisław Kaczmarek
Teresa i Stefan Leśniak
Teresa i Jan Menzel
Irena i Mirosław Modrzyńscy
Barbara i Dominik Nele
Krystyna i Zbigniew Nowak
Kazimiera i Jerzy Paluszkiewicz
Maria i Tadeusz Paluszkiewicz
Helena i Stanisław Pierunek
Helena i Jerzy Sroczan
Wiktoria i Zdzisław Szałata
Kazimiera i Lechosław Szyrner
Teresa i Bronisław Wojciechowscy
Waleria i Jan Woźni
Marianna i Bronisław Wróbel
Genowefa i Jerzy Wróblewscy
Maria i Czesław Zawidzcy.

Jubilatami obchodzącymi 60-lecie pożycia małżeńskiego są Państwo: Irena i Zygmunt Dembscy, Teresa i Zenon Jarus, Teresa i Czesław Krzekotowscy oraz Zofia i Feliks Młynarz, zaś 65 rocznicę zawarcia małżeństwa obchodzą Państwo Helena i Józef Gatner.
Przebieg uroczystości uświetnił zespół „Młodzi Duchem”, któremu jeszcze raz dziękujemy  za piękny występ.  Dostojnych Jubilatów zaproszono na wspólny poczęstunek.
Wszystkim Jubilatom raz jeszcze składamy gratulacje i życzymy pomyślności na kolejne wspólnie spędzone lata.