Światowy Dzień Walki z AIDS - dlaczego to takie ważne?
1 grudnia to Światowy Dzień Walki z AIDS. Został ustanowiony przez ONZ w 1988 roku. Dlaczego? Według statystyk UNAIDS z 2015 roku na świecie żyje prawie 37 milionów osób zakażonych wirusem HIV. To epidemia, o której wciąż trudno rozmawiać - chorzy cały czas spotykają się z niezrozumieniem, brakiem tolerancji i strachem. Co druga chora osoba nie wie, że jest nosicielem wirusa. HIV ma około 37 tysięcy mieszkańców Polski.

Ważnym elementem Światowego Dnia Walki z AIDS jest szerzenie wiedzy o profilaktyce choroby. Światowy Dzień AIDS ma informować i edukować, a także manifestować solidarność z osobami z HIV i AIDS oraz ich bliskimi.
 Z tej okazji w wielu miastach organizuje się uroczyste obchody, które niosą przesłanie współczucia, nadziei, solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS, a także zrozumienia problemów związanych z HIV, AIDS w każdym kraju na świecie. W związku z tym podjęto również działania w naszej placówce. Wszyscy wychowawcy otrzymali zestawy materiałów informacyjnych, na podstawie których przeprowadzili w klasach pogadanki i wykłady, ponadto na korytarzu szkoły została zaprezentowana wystawa poświęcona temu problemowi. Podsumowaniem działań będzie quiz wiedzy na temat AIDS i HIV. Ponadto reprezentanci Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez Hufiec Pracy 15-2 , który odbył się  w dniu 08.12.2017 r.. Celem konkursu była profilaktyka zdrowotna, promocja bezpiecznego stylu życia. W przedsięwzięciu uczestniczyło 12 uczniów, którzy tworzyli cztery trzyosobowe zespoły. Skład naszego zespołu przedstawiał się następująco: Janusz Młynarczyk, Walentyna Szafraniak i Ewa Szperlik, uczniowie klasy IIb . Konkurs był dwu etapowy. W pierwszej części zespoły rozwiązywały test złożony z 20-tu pytań dotyczących ogólnej wiedzy na temat HIV i AIDS. Druga część polegała na wykonaniu przez drużyny plakatu dotyczącego powyższej tematyki. W międzyczasie uczestnicy mieli możliwość obejrzenia filmów edukacyjnych dotyczących profilaktyki HIV i AIDS. Nasza drużyna wraz z drużyną ze Zdun okazali się w pierwszej konkurencji najlepszymi, uzyskując 17 punktów. O klasyfikacji końcowej zdecydowały prace plastyczne. Nasza drużyna ostatecznie zajęła II miejsce.
Takie przedsięwzięcia są ważne by obalać mity na temat wirusa HIV i choroby AIDS, znać drogi zakażenia wirusem HIV a w rezultacie być odpowiedzialnym za swoje zachowanie wobec siebie i drugiej osoby.
A. Grzempowska