ŚWIĄTECZNE GOTOWANIE PODCZAS LOKALNEGO KONKURSU KUCHARSKIEGO W KROTOSZYNIE
5 grudnia br. wychowawcy Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie Iwona Łuczak oraz Daria Lisiak we współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie Ryszardem Ziajką i Eweliną Rogacką zorganizowali Lokalny Konkurs Kucharski -„Świąteczne gotowanie”. W konkursie udział wzięli reprezentanci klas zawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach, Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie.
Głównym celem konkursu było umożliwienie uczestnikom sprawdzenia poziomu swoich umiejętności praktycznych, jak również stworzenie im okazji do integracji, rywalizacji oraz poszerzenia własnych umiejętności i doświadczenia zawodowego. Dwuosobowe zespoły miały do przygotowania świąteczne danie w postaci ryby z ziemniakami z wody i sałatą.
Zespół Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie reprezentowały: Katarzyna Haremza i Bernadeta Czerwińska.

Po zakończeniu części konkursowej uczestnicy zaprezentowali pięknie przyrządzone dania przed komisją konkursową w skład której weszli: Ryszard Ziajka i Ewelina Rogacka - nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Specjalnych w Krotoszynie oraz starszy wychowawca Hufca Pracy w Krotoszynie Iwona Łuczak.
Komisja przez cały czas trwania konkursu bacznie przyglądała się sposobowi wykonywania potraw zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie zasad BHP, po czym oceniła walory smakowe, estetyczne oraz sposób podania przygotowanego dania.
Rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze, a przygotowane przez uczestników potrawy prezentowały wysokie walory estetyczne i smakowe. Ważnym aspektem konkursu była integracja międzyszkolna.
Finaliści otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez Wielkopolską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy, które wręczyły Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Krotoszynie pani Dorota Walczak oraz jej zastępca pani Agnieszka Leciej.
A. Grzempowska