ROZSTRZYGNIĘCIE WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
Dnia 11 grudnia 2017 roku w Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendzie Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu rozstrzygnięto Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową. Organizatorem Konkursu jest Krajowe Duszpasterstwo OHP z siedzibą w Częstochowie a patronat nad Konkursem sprawują Ks. Prałat Jarosław Sroka- Krajowy Duszpasterz OHP i Marek Surmacz- Komendant Główny OHP. Projekt kartki miał nawiązywać do obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych z misterium Świąt Bożego Narodzenia. Łącznie wysłano 69 prac konkursowych z jednostek organizacyjnych Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy.

W skład Komisji Konkursowej weszli: Duszpasterz Wojewódzki Ks. Piotr Wąż, Sławomir Zaprzałka oraz Magdalena Pruchnik z Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania WWK OHP a także przedstawicielki Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych z subregionu Kaliskiego Katarzyna Haremza i Agnieszka Polańska - uczennice Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie. Komisja oceniała prace według kryteriów: zgodności pracy z tematem konkursu, staranności wykonania pracy plastycznej, bogactwa wykorzystania środków wyrazu plastycznego, inwencji twórcza oraz ogólnych walorów artystycznych pracy.
W konkursie wzięły udział prace naszych uczniów. Ostatecznie trzecie miejsce przypadło Dominikowi Szulcowi z  klasy IIa. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace wezmą udział w Ogólnopolskiej części Konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową, która odbędzie się  w Częstochowie.