LEKCJA W MUZEUM
Uczniowie klasy I Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie w dniu 8 grudnia br. wraz z panią Magdaleną Nowacką oraz nauczycielem historii i jednocześnie wychowawcą panem Mateuszem Marcinkowskim wzięli udział w lekcji historii nieco innej niż zawsze. Odwiedzili bowiem Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie, gdzie mieli okazję do bliższego zapoznania się z historią naszej okolicy i losami naszych przodków. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała ciekawych historii związanych z naszym regionem. Kustosz muzeum poprowadził nas poprzez różne okresy historyczne, aż po czasy współczesne. Młodzi słuchacze chętnie włączali się w dyskusje, np. na temat ginących zawodów czy przedmiotów, które używane są po dziś dzień, może tylko w nieco innej formie. Dziewczyny podziwiały różnorodne stroje z minionych epok.

Bardzo interesującym okazał się także wykład na temat gwary charakterystycznej dla naszego regionu, która stosowana jest po dziś dzień.
Młodzież mogła podziwiać bogatą kolekcję eksponatów muzealnych, które reprezentują najdawniejsze czasy, aż po koniec XIX wieku. Kolekcja obejmuje przedmioty codziennego użytku, narzędzia, stroje ludowe, obrazy oraz rzeźby.
Uczniowie często reagowali zdziwieniem bądź niedowierzaniem, że tak kiedyś można było żyć. Wspólnie spędzony czas był okazją do wspomnień a jednocześnie snucia planów na przyszłość związaną z dalszą edukacją i pracą zawodową.