Nowy plac zabaw "Kącik urwisów" przy ulicy Berdychowskiej w Kobylinie
Przy ulicy Berdychowskiej w Kobylinie powstał plac zabaw – swoiste centrum rozrywki dla dzieci, miejsce spotkań całych rodzin, w którym aktywnie będą spędzać wspólnie swój wolny czas. Plac zabaw został wyposażony w bezpieczne, nowoczesne i kolorowe elementy małej architektury, które sprawią, że dzieci będą miały większą możliwość rozwoju ruchowego, więcej sposobności do zabaw i integracji w środowisku lokalnym. W obrębie placu zabaw został wykonany chodnik z kostki brukowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 137.176,20 zł.