Sobieskiego i Andersa
W ciągu ulicy Jana III Sobieskiego oraz ulicy gen. Władysława Andersa w Kobylinie wykonano prace polegające na utwardzeniu fragmentu chodnika kostką brukową. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Jankowiak Marek z Nowego Sielca (gmina Jutrosin) za kwotę 15.000,00 zł.