Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalachna terenie gminy Kobylin
W związku z podjęciem przez Radę Miejska w Kobylinie w dniu 30 listopada 2017 roku uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy Kobylin, serdecznie zachęcamy do wymiany starych, niskosprawnych i nieeekologicznych źródeł ciepła na nowe.


Regulamin wraz  załącznikami znajduje się pod adresem: http://bip.kobylin.pl/?a=5459

Przypominamy również, że w związku z art. 155 i 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.) termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów grożą sankcje nawet do 5000 zł. To jednak najmniejsza kara, bo cennym zdrowiem zapłacimy za to wszyscy. W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Kobylin apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy!

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie http://czysteogrzewanie.pl/ dotyczącymi ekonomicznego i ekologicznego ogrzewania.