Spotkanie z seniorami w Łagiewnikach
W dniu 6 stycznia br. Sołtys i Radny Łagiewnik – Grzegorz Kreczmer, Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich, wspólnie  zorganizowali spotkanie „Sto lat seniorom ”. Każdy uczestnik spotkania otrzymał do rąk własnych imienne zaproszenie, podobnie jak w latach ubiegłych byli to wszyscy mieszkańcy sołectwa którzy ukończyli 60 lat.

W czasie spotkania życzenia seniorom złożyli: Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński, Sołtys wsi Łagiewniki Grzegorz Kreczmer oraz Prezes OSP Łagiewniki Jan Patryas.
Czas upływał w miłej atmosferze, wspomnieniom nie było końca. Do wspólnej biesiady zaprosił wszystkich obecnych zespół Młodzi Duchem oraz Pani Elżbieta Siama. Kolejny raz spotkanie okazało się strzałem w dziesiątkę