Powstanie Wielkopolskie
W dniu 3 stycznia 2018r.  Kobylin uczcił 99 rocznicę Powstania Wielkopolskiego . Aby upamiętnić ten historyczny zryw naszych  przodków delegacja samorządowa w której znaleźli się: Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kobylinie Wiesław Lisiak i pracownik Urzędu Miejskiego w Kobylinie Anita Danielczyk, złożyła wiązankę kwiatów na pomniku Poległym i Pomordowanym.