Ogłoszenie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochrony roślin o nazwie Dursban 480EC, który służy do ochrony upraw przed szkodami powodowanymi przez pędraki

Pobierz treść ogłoszenia