Ślubowanie nowej Radnej
25 stycznia br podczas XLI sesji Rady Miejskiej w Kobylinie Pani Danuta Marcinkowska  złożyła ślubowanie i odebrała zaświadczenie o wyborze na Radną Rady Miejskiejw Kobylinie. Wybory uzupełniające odbyły sie w dniu 14 stycznia br.