Uwaga hodowcy zwierząt gospodarskich, producenci pasz

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie przypomina że w 2008 roku minął termin złożenia oświadczenia o spełnieniu wymagań obowiązujących podmioty działające na rynku pasz (rolnicy hodowcy).

Od dnia 1 stycznia 2011 roku obowiązek złożenia oświadczenia wchodzi w zakres wymogów wzajemnej zgodności.

Niedopełnienie wymagań grozi naliczeniem punktów kazrnych podczas kontroli gospodarstw i obniżeniem dopłat bezpośrednich.

Dotychczas 30% zarejestrowanych rolników złożyło wymagane oświadczenie o spełnieniu wymagań.

Druki oświadczenia dostępne są w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Krotoszynie ul. Zdunowska 116 w godz. 8.00 - 15.00. W oświadczeniu należy wpisać NIP.

Aleluję do zainteresowanych o uzupełnienie zaległości i zachowanie dokumentu potwierdzającego złożenie w/wym. oświadczenia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krotoszynie

Marian Grządka