Zebranie Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich w Wyganowie
W czwartek – 8 lutego na świetlicy wiejskiej w Wyganowie spotkali się członkowie Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich, działających na terenie wsi. Przedstawiciele zarządu obydwóch organizacji zreferowali sprawozdania z działalności za rok ubiegły, a także omówili sprawy bieżące. Z powodu rezygnacji z dotychczas pełnionych funkcji części członków zarządów, zebrani wybierali na ich miejsce nowych przedstawicieli.

Prezesem Kółka Rolniczego został Pan Łukasz Bielawny, skarbnikiem Pan Sławomir Stanisławski,  sekretarzem Pan Józef Torczyński. W Kole Gospodyń Wiejskich funkcję przewodniczącej nadal pełni Pani Krystyna Bzodek. Zmiana dotyczyła tylko stanowiska skarbnika, została nim Pani Karolina Zięba.