Zebranie sprawozdawcze OSP Rzemiechów
W sobotę dnia 24 lutego bieżącego odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzemiechowie. Uczestniczył w nim Burmistrz Kobylina – Tomasz Lesiński.
Druhowie przedstawili poszczególne sprawozdania z działalności OSP za rok 2017 i omówili sprawy bieżące.