OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Kobylina ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Smolicach,
Smolice 27, 63-740 Kobylin
 
Szczegóły pod adresem: http://bip.kobylin.pl/?a=5562