Odtworzenie zbiornika wodnego przy ulicy Grobla w Kobylinie
Odbył się przetarg na odtworzenie zbiornika wodnego przy ulicy Grobla w Kobylinie. Wykonawcą została firma AGRO – LAS SERWIS Handel i Usługi Andrzej Piętowski z Poznania. Termin wykonania zadania do dnia 30 czerwca br. W ramach inwestycji przewiduje się w pierwszej kolejności odmulenie dna stawu. Następnie projekt przebudowy terenu obejmuje odnowienie linii brzegowej wraz z remontem istniejących budowli wodnych oraz oczyszczenie rowu. Istniejący drzewostan zostanie poddany zabiegom pielęgnacyjnym. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki finansowe z programu Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „Lider” w kwocie 146.033,00 zł. Przed rozpoczęciem robót należało odłowić ryby. Zadania tego podjęli się  członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 191 w Kobylinie dnia 29 marca br.