Zebrania wiejskie w Raszewach, Smolicach i w Zdziętawach
W minioną środę (4 kwietnia) w świetlicach wiejskich w Raszewach, Smolicach i Zdziętawach odbyły się Zebrania Wiejskie mieszkańców zwołane przez sołtysów wsi. Na zebrania zaproszony został również Burmistrz Kobylina – Tomasz Lesiński. Burmistrz przybliżył mieszkańcom zamierzenia inwestycyjne planowane na terenie gminy w bieżącym roku. Pracownik Urzędu – Jacek Paluszkiewicz przedstawił mieszkańcom wsi dwa projekty uchwał Rady Miejskiej w Kobylinie: w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Kobylin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kobylin. Obydwa projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Zebrania Wiejskie.