Posłanie od holenderskiej królowej

W dniu 3.12.2010r. Towarzystwo Polsko – Holenderskie Kobylin – Nistelrode obchodziło uroczysty jubileusz dziesięciolecia. Na obchodach tego święta spotkali się członkowie Stowarzyszenia, burmistrz Kobylina, pan Bernard Jasiński, były burmistrz Kobylina, pan Jan Waleński, przedstawiciele kobylińskich instytucji, które przez całą dekadę wspierały działalność Towarzystwa. Do spowitego śniegiem i mrozem Kobylina przybyli również goście z Holandii: działacze Stichting Samenwerking Bernheze - Kobylin na czele z burmistrzem gminy Bernheze panem Josem Heijmansem.

Wspomnienia minionych wydarzeń zilustrowane multimedialną prezentacją wydarzeń stanowiły wprowadzenie do celebracji.

Początki kobylińsko – holenderskiej współpracy sięgają roku 1990, kiedy to do Kobylina przybyła pierwsza holenderska delegacja. Wizyta ta zaowocowała trwałą współpracą, wymianą młodzieży szkolnej, wyjazdami przedstawicieli kobylińskiej społeczności do Holandii, powstaniem w 2000r. Towarzystwa Polsko – Holenderskiego Kobylin – Nistelrode, a przede wszystkim podpisaniem oficjalnego porozumienia o współdziałaniu między Stichting Samenwerking Bernheze – Kobylin a organizacją  działającą w Kobylinie.

Wiele wydarzyło się przez te ponad dziesięć lat. Przyjaźń polsko – holenderska wydała plon w postaci pomocy niesionej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w formie sprzętu dla osób niepełnosprawnych, dofinansowania do wodociągów, utwardzenia kostką brukową boisk sportowych, wozu strażackiego z bardzo sprawnym wyposażeniem technicznym, wyjazdów przedstawicieli różnych grup społecznych do Holandii, wycieczek młodzieży do Nistelrode, wizyt orkiestr, zespołów tanecznych w Kobylinie, strażaków, rolników z Holandii w naszej gminie. Przykładów można by wymieniać jeszcze więcej. Nie sposób wymienić efekty działalności obu stowarzyszeń w kilku zdaniach.

Piątkowa uroczystość był doskonałą okazją do podsumowania tej owocnej dekady.  I pewnie miałaby ona zwyczajny charakter - radosny nastrój, przemówienia, życzenia, kwiaty, gdyby nie wydarzenie, które sprawiło, że ceremonia jubileuszu naszego Towarzystwa nabrała szczególnego, podniosłego charakteru.

Przyjaciele z Holandii, przybywając do Kobylina, poza tradycyjnymi świątecznymi paczkami dla najuboższych rodzin w naszej gminie, przywieźli ze sobą posłannictwo od królowej holenderskiej Beatrycze. Burmistrz gminy Bernheze, pan Jos Heijmans uhonorował prezes Towarzystwa Polsko – Holenderskiego Kobylin - Nistelrode, panią Danutę Piskorek w imieniu królowej Holandii orderem Oranje – Nassau. Jest to wyjątkowe odznaczenie Królestwa Niderlandów przyznawane Holendrom i obcokrajowcom za szczególne zasługi: za poświęcenie, wytrwałość, zaangażowanie dla społeczeństwa, pomoc niesioną innym, zacieśnianie przyjaźni międzynarodowej.

Pani Danuta Piskorek była inicjatorem współpracy polsko – holenderskiej w gminie Kobylin. To ona przez ponad dziesięć lat z ogromnym zaangażowaniem, konsekwentnie kierowała działalnością Towarzystwa, organizowała przyjazdy gości z Holandii, pomoc dla ubogich, niepełnosprawnych osób, wyjazdy przedstawicieli różnych grup zawodowych, młodzieży do Holandii, poświęcając własny czas dla idei działalności dla społeczeństwa. Jej wytrwałość i konsekwencja została dostrzeżona i doceniona w Holandii, a efektem tego wręczenie orderu królowej.

Wszystko to znalazło wyraz w uroczystym przemówieniu burmistrza z Bernheze. Potem nastąpiły gratulacje, wspólne, pamiątkowe zdjęcia. Kobylińska orkiestra dęta uświetniła wydarzenie, wykonując m.in. hymn polski i holenderski.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy pani Danucie Piskorek, a wszystkim członkom Towarzystwa Polsko – Holenderskiego Kobylin – Nistelrode z okazji Jubileuszu życzymy kolejnych owocnych lat aktywnej działalności!

K.Jackowska