Ślubowanie Radnych i Burmistrza

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Kobylinie odbyła się 29 listopada 2010 r. Radni odebrali z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej – Teresy Bukowskiej zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożyli ślubowanie. Po ślubowaniu wybrano Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kobylinie, którym został Tadeusz Władysław Dżygała oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – Grzegorza Okupnika.

Druga sesja Rady Miejskiej w Kobylinie odbyła się w dniu 03 grudnia 2010 r. Podczas tej sesji nowo wybrany Burmistrz Kobylina – Bernard Jasiński złożył uroczyste ślubowanie.

Ponadto radni wybrali 3 komisje stałe:

  • Komisję Rewizyjną, w której skład powołano: Piotra Chlebowskiego, Mariana Dymarskiego, Danutę Łucję Jaźwiec, Józefa Ratajczaka i Barbarę Stefanię Trynkę
  • Komisję Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, w której skład powołano: Tadeusza Władysława Dżygałę, Grzegorza Okupnika, Adama Pacholskiego, Jana Jerzego Patryasa i Wojciecha Styburskiego
  • Komisję Spraw Społecznych, w której skład powołano: Mirosława Marka Flaka, Grzegorza Jarczewskiego, Wiesława Alojzego Lisiaka, Jana Lisieckiego i Łukasza Kazimierza Maćkowiaka

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została Danuta Łucja Jaźwiec.