Dofinansowanie samochodu ratowniczo  gaśniczego
W dniu dzisiejszym z wizytą u Burmistrza Kobylina Tomasza Lesińskiego gościł Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie st. bryg. Jacek Strużyński. Podczas spotkania została podpisana umowa na dofinansowanie przez Gminę Kobylin zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie. Radni Rady Miejskiej w Kobylinie już na marcowej sesji przyznali na ten cel kwotę 25.000 zł. W pokryciu kosztów zakupu samochodu uczestniczą wszystkie gminy z terenu powiatu oraz Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, przekazując łącznie kwotę 400.000 zł.