Wymiana nawierzchni chodnika na ulicy Strzeleckiej w Kobylinie
Trwają prace polegające na wymianie nawierzchni chodnika przy ulicy Strzeleckiej w Kobylinie. Inwestycja realizowana jest w porozumieniu z Zarządem Powiatu Krotoszyńskiego. Gmina Kobylin zakupiła kostkę brukową, piasek i cement, natomiast prace wykonują pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie.