O G Ł O S Z E N I E

 Szanowni Rolnicy!
                W związku z wystąpieniem suszy rolniczej na trenie całego województwa wielkopolskiego, potwierdzonego przez System Monitoringu Suszy Rolniczej, Wojewoda Wielkopolski apeluje o bezzwłoczne podjęcie szacowania zakresu i wysokości szkód przez Komisje działające na terenie województwa.
                 Mając powyższe na uwadze zwracamy się do wszystkich poszkodowanych rolników Gminy Kobylin o jak najszybsze składanie wniosków o oszacowanie szkód w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, które są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Kobylinie, lub u sołtysów.
                 Ponieważ zjawisko suszy dotknęło takie uprawy jak zboża, warzywa gruntowe, krzewy i drzewa owocowe, truskawki oraz rośliny strączkowe, termin składania wniosków jest pilny ponieważ Komisja może dokonać szacowania ewentualnych strat tylko przed zbiorem plonu głównego wymienionych roślin. Po  ich zbiorze szkód Komisja nie uwzględnia.

                                                                              Burmistrz Kobylina
                                                                                Tomasz Lesiński

 Pliki do pobrania:

Informacja_o_prywatnosci_-_protokoly_szkod.pdf

Wniosek o oszacowanie szkód 2018.pdf