Absolutorium dla Burmistrza za 2017 rok
W dniu 28 czerwca br. odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej w Kobylinie podczas, której oceniono wykonanie budżetu w 2017 roku.  Na początku głos zabrał Burmistrz Kobylina - Tomasz Lesiński, który przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017.  Po wysłuchaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Kobylina za 2017 rok.