OGŁOSZENIE
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko: inspektor ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Miejskim w Kobylinie

Burmistrz Kobylina informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Beata Gotter.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Beata Gotter wykazała się wiedzą z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego i finansów publicznych. Posiada znajomość zagadnień ksiegowości podatkowej. Wykształcenie kandydata umożliwia wykonywanie pracy na w/w stanowisku. W świetle powyższego uznaje się, że spełnia oczekiwania pracodawcy.
Umowa o pracę zostanie zawarta po uzgodnieniu warunków zatrudnienia.

Szczegółowe informacje pod adresem: http://bip.kobylin.pl/?a=5720

                                                                           Burmistrz Kobylina,
                                                                            Tomasz Lesiński