REGULAMIN
REGULAMIN KONKURSU
na najładniejszą kompozycję kwiatową
podczas imprezy plenerowej „Dożynki Powiatowe 2018”
Krotoszyn, 2 września 2018 r.I. ORGANIZATORZY
Organizatorami konkursu są:  Powiat Krotoszyński oraz Miasto i Gmina Krotoszyn.

II. TEMAT KONKURSU
Kompozycja kwiatowa

II. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
Prezentacja konkursowa odbędzie się w dniu 2 września 2018 r. podczas Dożynek Powiatowych 2018 organizowanych na boisku w Lutogniewie.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi tego samego dnia na scenie ok. godz. 17.00.


III. CEL KONKURSU:
1. Zaprezentowanie umiejętności w tworzeniu kompozycji okolicznościowych przez mieszkańców środowisk wiejskich i miejskich, zwrócenie uwagi na otaczające nas piękno oraz  zachęcanie do dbałości o domostwa i otoczenie.
2. Eksponowanie piękna i bogactwa kwiatów i ziół.
3. Kształtowanie i rozwój wrażliwości plastycznej.
4. Pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej.
5. Zachęcanie do zeprezentowania zdolności i umiejętności plastycznych.

IV. ADRESACI KONKURSU:
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne i grupy maksymalnie trzyosobowe.
2. W konkursie nie mogą brać udział właściciele i pracownicy kwiaciarni oraz producenci kwiatów i roślin ozdobnych.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy zatrudnieni u Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wypełnienie i dostarczenie Organizatorom formularza zgłoszeniowego. Formularz można wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć (plik pdf lub jpg – skan z podpisem) do dnia 28 sierpnia 2018 r. (wtorek). Zgłoszenia można również dokonać telefonicznie do dnia 28 sierpnia 2018 r. – tel. 62 725 42 56 w. 349 (do godziny 15.00). W takim przypadku należy dostarczyć wypełniony formularz w formie papierowej najpóźniej w dniu konkursu do godziny 12.00, do sekretariatu konkursu znajdującego się za sceną główną.
2. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do dostarczenia wcześniej przygotowanych kompozycji do wskazanego przez organizatora miejsca (namiot Organizatora za sceną główną) w dniu 2 września 2018 r. w godzinach 11.00-12.00.
3. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną kompozycję kwiatową. Do kompozycji można wykorzystać  kwiaty, zioła, warzywa oraz inne naturalne elementy dekoracyjne. Preferowane będą  kwiaty polne i ogrodowe.
4. Materiały do przygotowania konkursowej kompozycji uczestnicy konkursu zapewniają we własnym zakresie.
5. Dostarczony produkt konkursowy powinien być nieoznakowany. Przed rozpoczęciem obrad komisji zostanie mu nadany numer. Członkowie komisji nie będą znali autorów kompozycji.  

VI. OCENA PRAC:
1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
2. Kryteria oceny:
    • wartość artystyczna i kulturowa,
    • estetyka wykonania,
    • różnorodność stosowanych materiałów,
    • kreatywność,
    • zgodność z tradycjami lokalnymi,  
    • oryginalność.
3. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.
 
VII. NAGRODY:
Komisja konkursowa przyzna nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Komisja może również przyznać dodatkowe wyróżnienia. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zamieszczania informacji o kompozycjach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
3. Dane osobowe przekazane Organizatorom przez uczestników konkursu będą przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunkiem udziału w konkursie. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku - na stronach internetowych Organizatorów oraz na łamach lokalnej prasy.
4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
5. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.
6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustalają Organizatorzy.

IX. KONTAKT
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 62 725 42 56 wew. 349. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Małgorzata Krupa.

Zapraszamy do udziału i życzymy wielu wspaniałych pomysłów