RATA PODATKU

Przypominamy wszystkim Podatnikom (osobom fizycznym) podatku rolnego, leśnego oraz  od nieruchomości, że 15 września 2018 r. mija termin zapłaty trzeciej raty podatku.

Zobowiązania można uregulować w następujący sposób:
1) przelewem na konto bankowe Gminy Kobylin
nr konta: 39 8410 1039 0000 0475 2000 0001,
2) przelewem na indywidualny rachunek umieszczony na końcu decyzji ustalającej wysokość podatku na rok 2018,
3) w kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie w godzinach od 7.30 do 14.30,
4) wpłatą gotówkową w Banku Spółdzielczym w Kobylinie.


W przypadku dokonania przelewu bądź wpłaty w banku w tytule należy wskazać imię
i nazwisko właściciela nieruchomości oraz informacje, że wpłata dotyczy raty podatku.
Przypominamy również, że wszelkie zmiany własności bądź sposobu użytkowania gruntów, budynków oraz budowli zgłaszać należy w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 4 w celu zmiany wysokości zobowiązania podatkowego.