Teren inwestycyjny!
Gmina Kobylin jest właścicielem atrakcyjnego wolnego terenu inwestycyjnego o pow. 6,4190 ha, który w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod przemysł i usługi. Działka znajduje się przy ulicy Kolejowej w Kobylinie. Teren ten wyróżnia interesująca lokalizacja, dobre skomunikowanie z zewnętrznym systemem drogowym, a także istnieje możliwość uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną. Działka przylega bezpośrednio do terenów kolejowych linii komunikacyjnej Ostrów Wlkp. - Leszno. Władze samorządowe są otwarte na wszelkie formy współpracy, szczególnie w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Z myślą o inwestorach i uatrakcyjnieniu obszaru Gminy Kobylin prowadzone są starania zmierzające do zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem zaktualizowania zapisów planu do obowiązujących uwarunkowań w zakresie realizacji inwestycji. Warto podkreślić, że na terenie Gminy Kobylin działa około 384 przedsiębiorców. Minione lata w Gminie Kobylin upłynęły pod znakiem licznych inwestycji zrealizowanych w wielu obszarach, gdzie zaangażowane siły i środki finansowe stworzyły perspektywy rozwoju. Obecnie prowadzimy czynności zmierzające do pozyskania inwestorów, przedsiębiorców, którzy zlokalizują swoje siedziby w naszej Gminie, stworzą miejsca pracy z preferencyjnym potraktowaniem zasobów ludzkich naszej Gminy. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Panem Mirosławem Sikorą – Sekretarzem Gminy.