60. Rocznica powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Miejski" w Kobylinie
W dniu 8 września br. odbyła się uroczystość 60. rocznicy powstania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Miejski” w Kobylinie w której udział wziął Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński. Od powstania pierwszych ogrodów działkowych w Polsce minęło już ponad 180 lat. W Kobylinie pracowniczy ogród działkowy ma swój początek w roku 1955. Początkowo jako ogrody tymczasowe na terenie osiedla domów rodzinnych w okolicach dworca PKP których likwidacja nastąpiła już 1 października 1957 roku, ponieważ teren ten został wydzielony pod budownictwo mieszkaniowe. Likwidacja ogródków działkowych spowodowała wydzielenie nowego miejsca, którym został teren stanowiący obecny ogród. Objęcie terenu przez Zarząd Pracowniczych Ogródków Działkowych nastąpiło już wiosną 1958 roku. Od tego czasu datuje się zorganizowaną formę „Miejskiego” Pracowniczego Ogrodu Działkowego. Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się z inicjatywy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kobylinie w dniu 16 kwietnia 1958 roku. Ustalono formy organizacyjne oraz powołano tymczasowy zarząd, który zwołał zebranie wyborcze na dzień 22 listopada 1958 roku. Zgodnie ze statutem co trzy lata na zebraniach wybierano zarząd. Na przestrzeni dziesięciu lat od założenia zainwestowano w urządzenie ogrodu. Teren został ogrodzony siatką, powstały trzy furtki, brama wjazdowa, wykonano kilkanaście studni i zainstalowano pompy ręczne. Powstał maszt do zawieszania flagi państwowej, ustawiono huśtawki i karuzele dla dzieci. W połowie lat 70. postawiony został w czynie społecznym obecny dom działkowca. Przez szereg lat nastąpiło dużo zmian w zarządzie. Obecnie od października 2012 roku prezesem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Miejski” w Kobylinie jest pani Henryka Jędrzejak. Obchodzony jubileusz to wyjątkowa uroczystość podsumowująca dotychczasową historię ogrodu „Miejski” w Kobylinie będąca jednocześnie okazją do spotkania się działkowiczów wraz z rodzinami oraz sympatyków ogródków. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych.