Przebudowa drogi w Starymgrodzie
W dniu 9 września br. odbył się uroczysty odbiór robót związanych z przebudową drogi gminnej w Starymgrodzie prowadzącej w kierunku cmentarza. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. o godz. 11:30 w kościele p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Starymgrodzie, w której udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych – Burmistrz Kobylina Tomasz Lesiński, Sekretarz Gminy Mirosław Sikora oraz radni i sołtysi, a także Wykonawca Damian Wojtkowiak. Po mszy świętej nastąpiło oficjalne otwarcie drogi poprzez przecięcie wstęgi. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy z tłucznia oraz ułożenie masy bitumicznej na odcinku 230 metrów i szerokości 5 metrów. Dużą część robót przygotowawczych wykonali parafianie kościoła rzymsko – katolickiego p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Starymgrodzie. Wartość robót opiewa na kwotę 96.724,09 zł.