INFORMACJA
Wnioski o wsparcie finansowe z Rady Osiedla dla klubów sportowych i stowarzyszeń należy składać do 3 października 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Kobylinie biuro nr 11.