Budowa grzybka -świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie
W dniu 11 września br. ogłoszony został przetarg na budowę grzybka - świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie. W roku bieżącym wykonany zostanie I etap inwestycji (stan zerowy), który polegał będzie na wykonaniu fundamentów z częścią posadzki oraz częścią kanalizacji sanitarnej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września br.