Podpisano umowę na projekt "Senior z inicjatywą"
W dniu 12 września br. podpisana została umowa partnerska na rzecz wspierania aktywności seniorów i realizacji projektu „Senior z inicjatywą” pomiędzy Oddziałem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie reprezentowanym przez Panią Irenę Marszałek, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie reprezentowanym przez Pana Andrzeja Piotrowskiego i Gminą Kobylin reprezentowaną przez Burmistrza Kobylina Tomasza Lesińskiego. W ramach projektu odbędzie się na terenie Krotoszyna konkurs fotograficzny, konferencja wraz z warsztatami, występ kabaretu, Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów. Projekt „Senior z inicjatywą” to doskonała szansa na poznanie nowych osób, nawiązanie znajomości, a przede wszystkim budowanie świadomości, że mimo dojrzałego wieku wciąż mogą cieszyć się życiem i robić rzeczy, na które nie mieli czasu, kiedy pracowali i wychowywali dzieci.