Ogłoszony został przetarg na budowę Przedszkola w Smolicach
W dniu 14 września br. został ogłoszony przetarg na budowę przedszkola wraz z pomieszczeniami biblioteki publicznej w Smolicach. Jest to I etap całości inwestycji, który zakończy się stanem surowym zamkniętym. W zakres inwestycji wejdą roboty budowlane, odwodnienia, roboty branży sanitarnej i branży elektrycznej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października br. Załączone zdjęcie przedstawia wizualizację budowy przedszkola.