Coroczne spotkanie z ekologią
W dniu 2 października br. odbyło się coroczne spotkanie grupy ok. 100 mieszkańców gminy Kobylin - Koła Gospodyń Wiejskich oraz Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Tematyką spotkania, jak co roku, przy okazji obchodów "Święta Drzewa" była ochrona środowiska w gminie Kobylin. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Kobylina - Tomasz Lesiński, który przedstawił dorobek inwestycyjny gminy w mijającej kadencji. Następnie podinspektor Wiesław Popiołek omówił temat ekologii dotyczący ochrony przyrody (pielęgnacja i sadzenie drzew), ochrony powietrza (wymiana pieców oraz program rządowy "Czyste Powietrze"), ochrony wód (budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków), utylizacji azbestu i zmian dotyczących gospodarowaniem odpadami. Na spotkaniu Związek Międzygminny EKO-SIÓDEMKA w Krotoszynie reprezentowała Alicja Ratajczak. Powyższe wystąpienia ubrała w pięknej prezentacji podinspektor Anita Danielczyk. Dla uprzyjemnienia spotkania wszyscy poczęstowali się rogalem i kawą, a na zakończenie otrzymali drzewka z gatunku wierzba "Hakuno Nishiki".