Podpisanie umowy o współpracę w zakresie kształcenia i rozwoju zawodowego
W dniu 03 października w siedzibie Firmy Bolsius Polska Zalesie Małe Burmistrz Tomasz Lesiński wraz z Dyrektorem Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie Katarzyną Jackowską oraz Dyrektorem Zakładu Bolsius Polska w Zalesiu Małym Jackiem Więckiem podpisali umowę o współpracy dydaktycznej w zakresie wsparcia procesu kształcenia uczniów. Zgodnie z zapisami niniejszej umowy strony zamierzają podjąć współpracę w zakresie kształcenia i rozwoju zawodowego, zdobywania wiedzy i umiejętności młodzieży uczącej się w szkole w celu optymalnego przygotowania uczniów do podjęcia i wykonywania pracy zawodowej. Obie strony zobowiązują się do ścisłej współpracy naukowej oraz dydaktycznej, również w zakresie wymiany doświadczeń pracowników Firmy z nauczycielami zatrudnionymi w Szkole, a także w zakresie edukacji zawodowej uczniów szkoły.