O G Ł O S Z E N I E
W dniu 12 października br (piątek) o godz. 18:00 w sali przy placu Glabera w Kobylinie odbędzie się konferencja na temat projektu antysmogowego, organizowana przez Ministerstwo Środowiska.
W imieniu Organizatora zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, którym poprawa jakości powietrza leży na sercu (termomodernizacja budynków, wymiana pieców i.t.p.)