Paintball w Hufcu Pracy w Krotoszynie
Coraz większą popularność zdobywa wśród młodych ludzi niepowtarzalna zabawa, jaką jest paintball - dynamiczna gra zespołowa, w której trzeba się wykazać sprawnością, skutecznością, stanowczością i umiejętnością podejmowania szybkich decyzji. Cechy te warto rozwijać i kształtować, bo przydają się w życiu. Dlatego też chętnie skorzystaliśmyz zaproszenia kadry pedagogicznej Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie do udziału w paintballowych zajęciach terenowych połączonych z inicjatywą „pieczonego ziemniaka”.
3 października 2018 roku 7 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie przyłączyło się do rywalizacji międzyszkolnej, w której, poza reprezentantami naszej placówki, brali udział przedstawiciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Krotoszynie, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Odolanowie.
Przed przystąpieniem do współzawodnictwa organizatorzy gry poinstruowali wszystkich uczestników o zasadach bezpiecznego poruszania się na przygotowanym terenie, zapoznali uczniów z obsługą markerów paintballowych, wyjaśnili zasady gry i podzielili na drużyny, które odróżniały się od siebie kolorem szarfy. W czasie rozgrywek instruktorzy udzielali wskazówek, podpowiadali, a przede wszystkim czuwali nad bezpieczeństwem młodych ludzi.
Mnóstwo emocji towarzyszyło paintballowym, niełatwym zmaganiom! Trzeba było bronić przekazanej flagi, odbić ją, znaleźć jako pierwsza drużyna określony przedmiot i wykonać wiele innych zadań. Uczestnicy mieli też świetną okazję do poznania nowych znajomych, integracji z nimi, a przede wszystkim do dobrej, wspólnej zabawy. Walecznym zmaganiom towarzyszyły wyśmienite nastroje rywalizujących, zadowolenie i uśmiech na twarzy.
Po skończonych rozgrywkach uczniowie skorzystali z poczęstunku – smacznej, grillowanej kiełbaski, pieczonej „pyry” i ciepłego napoju. Wszyscy uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że był to fajny, aktywny dzień, spędzony w miłej atmosferze.
Za wszystkie emocje naszych uczniów, za gościnność pięknie dziękujemy kadrze Hufca Pracy 15-2 w Krotoszynie. /KJ/