Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Raszewach
W dniu 11 października br. w obecności Burmistrza Kobylina Tomasza Lesińskiego, Sołtysa wsi Raszewy Andrzeja Szymańskiego oraz Wykonawcy Marka Jankowiaka odbył się odbiór robót polegających na wykonaniu utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Raszewach. Zakres robót obejmował utwardzenie terenu kostką brukową betonową szarą, wykonanie dwóch stopni schodów z palisady wypełnionych kostką brukową oraz wykonanie zadaszenia. Koszt wykonanych prac wyniósł 13.362,36 zł.