Podpisano umowę na budowę grzybka - świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie
W dniu 11 października br. podpisana została umowa na budowę grzybka - świetlicy wiejskiej w Starym Kobylinie. Gminę Kobylin reprezentował Burmistrz Tomasz Lesiński, natomiast Wykonawcą został Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Kłosowski z Kobylina. Podczas podpisania umowy obecny był również Sołtys wsi Stary Kobylin Michał Skupin. W roku bieżącym wykonany zostanie I etap inwestycji (stan zerowy), który polegał będzie na wykonaniu fundamentów z częścią posadzki oraz częścią kanalizacji sanitarnej. Termin wykonania robót ustalono na dzień 30 listopada br.