O G Ł O S Z E N I E
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Monitoringiem Suszy Rolniczej w Polsce, prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, zagrożone suszą na terenie naszej Gminy w 13 i 14 okresie raportowania są następujące uprawy: rzepak i rzepik, burak cukrowy i ziemniak. Wnioski o zgłoszenie suszy w wymienionych uprawach są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Kobylinie (pokój nr 6). Rolnicy, którzy wcześniej zgłaszali suszę, a uprawiają powyższe rośliny, mogą dokonać korekty złożonych wniosków. Temat jest o tyle pilny, że wnioski o dofinansowanie do ARMiR w Krotoszynie należy składać do końca października br.