Zwrot podatku akcyzowego

Informujemy, że w dniach od 01.03.2011 r. do 31.03.2011 r. przyjmowane będą wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – I półrocze.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r. została ustalona w wysokości 0,85 zł, natomiast limit zwrotu podatku wynosi 86 litrów na 1 hektar użytków rolnych.

Zwrot podatku przyznaje się za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku, zatem: 

Do składanych wniosków należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego zbierane od dnia 01.09.2010r. do dnia 28.02.2011r.