Gdzie szukać pomocy medycznej w nocy i święta?

Od 1 marca br. zmieniają się zasady korzystania z nocnej i świątecznej pomocy doraźnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania każdy pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych oraz w weekendy  i święta będzie mógł zgłosić się do dowolnej placówki realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ. W Wielkopolsce będą to 44 podmioty. Zostały one wyłonione  w drodze rozstrzygniętego dziś przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ konkursu.

LISTA PLACÓWEK W WIELKOPOLSCE

Do tej pory nocna i świąteczna opieka zdrowotna była związana z lekarzem rodzinnym, u którego zadeklarowany jest pacjent. To on wskazywał mu placówkę, w której dana osoba mogła korzystać z pomocy lekarskiej czy pielęgniarskiej  w godzinach nocnych oraz w weekendy i święta. Od 1 marca br. przestaje obowiązywać rejonizacja. Pacjent w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia będzie mógł korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki, funkcjonującego od godz.18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

Wielkopolska, tak jak pozostałe województwa, została podzielona na obszary, które będą kompleksowo obsługiwane przez wybranego w drodze konkursu świadczeniodawcę. W naszym regionie wydzielono 44 tego rodzaju rejony. Różnią się one wielkością populacji. Zazwyczaj obejmują terytorialnie obszar powiatu, chyba że specyfika terenu spowodowała inny podział. Przykładem jest m.in. powiat poznański, który ze względu na swoją wielkość został podzielony na mniejsze obszary.

Pieniądze na zabezpieczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej znajdują się w ramach finansowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Na ten cel WOW NFZ zarezerwował w tegorocznym planie pieniądze na poziomie roku ubiegłego, czyli ponad 670 milionów złotych. Wielkopolski Oddział Funduszu utrzymał również jedne z najwyższych stawek  w Polsce, tak aby zabezpieczyć jak najlepszy dostęp do tych świadczeń.

Przypominamy, że pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

- nagłego zachorowania

- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

Skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w święta uzasadniają między innymi:

- zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)

- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku

- bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych

- bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych

- biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku

- zatrzymanie stolca lub moczu

- nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

- zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Marta Banaszak
rzecznik prasowy WOW NFZ