CZWARTA RATA PODATKU!
Przypominamy wszystkim Podatnikom (osobom fizycznym) podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości, że 15 listopada 2018 r. mija termin zapłaty czwartej raty podatku.
Zobowiązania można uregulować w następujący sposób:
1) przelewem na konto bankowe Gminy Kobylin
nr konta: 39 8410 1039 0000 0475 2000 0001,
2) przelewem na indywidualny rachunek umieszczony na końcu decyzji ustalającej wysokość podatku na rok 2018,
3) w kasie Urzędu Miejskiego w Kobylinie w godzinach od 7.30 do 14.30,
4) wpłatą gotówkową w Banku Spółdzielczym w Kobylinie.
W przypadku dokonania przelewu bądź wpłaty w banku w tytule należy wskazać imię i nazwisko właściciela nieruchomości oraz informacje, że wpłata dotyczy raty podatku.
Przypominamy również, że wszelkie zmiany własności bądź sposobu użytkowania gruntów, budynków oraz budowli, a także budynki oddane do użytkowania w roku bieżącym zgłaszać należy w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 4.